Hoa Giấy

Tác giả:

Vay sắc nắng hồng
Mượn gió lả lơi
Hoa ngạo nghễ mỉm cười trên vòm cổng
Mê hoặc bước chân qua

Tôi trở về khi chiều uá đã xa
Cố tìm hoa trong hương đêm thanh khiết
Chỉ gặp lại nhúm xác hoa bạc phếch
Chen mảnh vụn thư tình
giắt cỏ rối đường trăng.

Trương Thái Du
1995

Thảo luận cho bài: "Hoa Giấy"