Hoa Hải Đường

Tác giả:

Phe phẩy màu xuân ngọn gió đông
Bên thềm sương ngát, ánh trăng lồng
Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.

Thảo luận cho bài: "Hoa Hải Đường"