Hoa hậu

Tác giả:

Hoa hậu tóc lạnh lòng vương miện
Vòng tình tim chung tuyển trượt yêu.

Thảo luận cho bài: "Hoa hậu"