Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng

Tác giả:

Xin được giới thiệu với các bạn một tác phẩm nữa của nữ văn sĩ Trương Ái Linh (Eileen Chang), chuyện dài lỡ  (novella) ” Red Rose, White Rose”. Đây là một chuyện khá được ưa chuộng của bà, đã được quay thành phim và dựng kịch. Phim “Hồng mai côi, Bạch mai côi”  sản xuất năm 1994 với Joan Chen đóng vai Hoa Hồng Đỏ đoạt giải thưởng Kim Mã. Chuyện “Red Rose, White Rose” được chọn in trong lần tái bản năm 1947 của tuyển tập văn chương “Romances” (1944.)  Bản dịch của LH dựa lên bản Anh văn của Karen S. Kingsbury trong tuyển tập “Love in a Fallen City”, Nhà xuất bản The New York Review of Books, 2007. Ngoài bản này, còn có một bản dịch Anh ngữ khác, nhan đề ” Red Rose and White Rose”, trong luận án tiến sĩ của Carolyn Thompson Brown tại đại học American University.
Các tựa nhỏ do LH đặt cho dễ theo dõi.

Thảo luận cho bài: "Hoa Hồng Đỏ, Hoa Hồng Trắng"