Hoa hướng dương

Tác giả:

Có một mặt trời
Trong ngực em
Mỗi ngày
Em mổi sớm mai lên
LÒng tôi buổi ấy
Tương tư nắng
Không phải hoa quỳ
Vẫn hướng dương.

Thảo luận cho bài: "Hoa hướng dương"