Hoa Kalina

Tác giả:

Hoa Kalina

Ngoại Quốc (Nga)


Ka – li – na nở hoa gió đưa hương lan bên đồi
Êm êm trong chiều rơi suối đưa hương về miền xuôi
Em tha thiết yêu ai nhưng ngập ngừng từ lâu chưa nói
Tình mến thương em mang trong lòng dạt dào đầy vơi
Tình mến thương em mang trong lòng dạt dào đầy vơi

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Kalina"