Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ

Tác giả:

Này đoạn chung tình biết mấy nhau,

Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.
Trên tay khép mở tanh chiếu nhạn,
Trước mặt đi về gấp bóng câu.
Nước mắt trên hoa là lỗi cũ.
Mùi hương trong nệm cả đêm ngâu.
Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,
Này đoạn chung tình biết mấy nhau.

Thảo luận cho bài: "Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ"