Hoa Lục Bình

Tác giả:

Hoa Lục Bình

Đặng Hữu Phúc


 

Bồng bềnh dạt trôi khắp trên dòng kênh
Lục bình loài hoa tím trôi theo dòng lênh đênh
Tình dù chia phôi, ngàn trùng xa xôi
Lục bình hoa ơi, niềm thương khôn nguôi
Em như hoa tím lục bình qua bao giông gió mưa dập vùi
Sắc hoa vẫn tím ngát trời mênh mang
Thương nhau giữ mãi một màu thủy chung
Vượt ngàn sóng gió mình về bên nhau
Để dòng kênh xanh vợi niềm thương đau

Em như hoa tím lục bình qua bao giông gió mưa dập vùi
Sắc hoa vẫn tím ngát trời mênh mang
Thương nhau giữ mãi một màu thủy chung
Tình dù chia phôi, ngàn trùng xa xôi
Lục bình hoa ơi, niềm thương khôn nguôi
Bồng bềnh trên sông, chiều về mênh mông
Một mình em mong, một đời em trông

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Lục Bình"