Hoa Mặt Trời

Tác giả:

Hoa Mặt Trời

Võ Tá Hân


Thơ: Thích Nhất Hạnh


Trình bày:
Bảo Yến

 

Em đến đây, bằng đôi mắt hồn nhiên
Nhìn màu xanh của pháp thân hiển hiện
Dù thế giới tan tành
Nụ cười bông hoa cũng không hề tan biến
Chúng ta đã được gì hôm qua
Và sẽ mất gì sáng nay?
Em đến đây
Theo ngón tay tôi
Nhìn thẳng vào thế gian điểm tô bằng ảo mộng

Hoa mặt trời mọc rồi
Muôn hoa khác đều quay về quy ngưỡng

Thảo luận cho bài: "Hoa Mặt Trời"