Hoa mơ

Tác giả:

Mơ một đêm trăng tỏ
Sớm ngõ hoa bạc đầu

Thảo luận cho bài: "Hoa mơ"