Hoa Một Tên Người Hai Họ

Tác giả:

Hoa Một Tên Người Hai Họ

Lê Kim Khánh


Tôi biết là nàng chẳng hề yêu tôi
Bọt bèo thân tôi ví như hạt cát trong đời
Tuy rất thân nhưng mình xa cách quá
Nghìn câu tâm sự chưa có một lời mặn mà

Thân với tình nào đâu phải xa xôi
Bạn bè đôi khi thấy tôi buồn, chúng hay cười
Không nói gì iêu mà không dám nói
Làm sao ôm được ai đáp lại lòng ta đây

Yêu ai ruột mình mình hay
Một mình thương xót, một mình đau xót một mình
Đêm qua mơ một chuyện tình
Tình yêu đôi lứa, khi mộng vỡ khóc một mình

Thôi hết rồi, người ta thật kiêu sa
Nghẹn ngào trông hoa lúc hoa đẹp kết quanh nhà
Hoa mỗi tên, muôn đời còn giữ mãi
Người mang hai họ, ai dám ngỏ lời yêu ai

Giao Linh trình bày

Thảo luận cho bài: "Hoa Một Tên Người Hai Họ"