Hoa Mua

Tác giả:

Bên đường tím cánh hoa mua

bàn tay em gọi một mùa xuân tôi
tháng ba thơm nụ môi cười
gió bay nghìn sợi tóc người ca dao

 

Tôi vần lục bát lao đao
thả câu thơ giữa nỗi sầu không tên
hương trần ngọt lịm lời quên
hồn tôi trổ đoá ưu phiền đang xuân

 

Tình ta nắng ngại mưa ngần
em như cung điện hoàng thành lặng thinh
nỗi buồn con nước chảy quanh
chia hai ngả rẽ cũng đành hư hao

 

Còn gì giữ lại cho nhau
bài thơ năm cũ tím mầu hoa mua

 

Phạm Ngọc

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Mua"