Hoa Nào Không Phai

Tác giả:

Hoa Nào Không Phai

Ngoại Quốc


Khúc Lan


Trình bày:
Ngọc Thúy

 

Hoa nào tàn phai ?
Hoa nào sầu héo ?
Tình nào đã trao cho người
Dặm trường cánh chim lạc loài
Suối đưa luyến lưu hồn ai

Xin đừng hoài mong
Xin đừng chờ ngóng
Cuộc tình ấy sao thơ mộng
Rừng chiều bướm say mộng vàng
Ru hồn trước lối thiên đàng

Tình đến… có ai hay
Giọt nắng ấm
Thiết tha mùa xuân thắm
Tình lỡ… có ai mơ
Để giòng lệ sầu rơi buồn bã
Vắng anh cơn mộng đã tan trong hồn
Hỡi người có em mong chờ !

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Nào Không Phai"