Hoa Nở Để Mà Tàn

Tác giả:

Hoa nở để mà tàn;

Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt
Hoa thu không nắng cũng phai màu,
Trên mặt người kia in nét đau.

Thảo luận cho bài: "Hoa Nở Để Mà Tàn"