Hoa phượng

Tác giả:

Hoa phượng rung mình như bóng sáng
Gợi chút hồn em không phút yên
Mưa suốt ban trưa còn trĩu hạt
Hoa thẫm màn mưa bỗng nhói thêm!

Giá như níu cả mùa xuân lại
Hoa như nến nhỏ nhú trên cành
Kìm bớt màu hoa chưa rực rỡ
Để hồn hoa nhỏ rụng về anh!
1999

Bản in trong “Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc” (NXB Hội Nhà văn, 2010), phần cuối của bài thơ được sửa như sau:


Hoa thấm màn mưa, chói sắc thêm!

Giá như níu cả mùa xuân lại,
Hoa tuổi thơ ngây mới nhú cành!
Em toả làm chi nhiều quyến rũ,
Chỉ làm búp nhỏ thắp hồn anh!

Nguồn: Ném câu thơ vào gió, NXB Hội Nhà Văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Hoa phượng"