Hoa quê mình

Tác giả:

Năm trước đến quê mình
Thấy một mùa hoa bỏ
Năm nay về quê mình
Trân trọng từng hoa nở.

Thảo luận cho bài: "Hoa quê mình"