Hoa rừng

Tác giả:

Liên lâm điệp chướng lộ,
Tế vũ loạn hoa thiên.
Phàn chiết vô nhân đoạt,
Vinh suy dữ tiết toàn.
Sơn phong môi bất tận,
U điểu ngữ tương nghiên.
Xuân sắc trường như thử,
Chinh đồ thuyết uy niên.

Dịch nghĩa

Trên con đường đi rừng nối tiếp nhau và núi cũng trùng điệp,
Mưa bụi bay như hoa bay loạn giữa trời.
Không ai có thể giữ cái thế bắt và bẻ,
Thịnh suy và tiết tháo phải trọn vẹn.
Trong rừng rất nhiều ong,
Chim rừng hót rất hay.
Xuân sắc tồn tại lâu dài như thế,
Trên đường đi đánh giặc qua nhiều núi cao vòi vội.

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Hoa rừng"