Hoa sấu bầy ong

Tác giả:

Mấy hôm chiều lại cơn giong
Có lùm hoa sấu trước song, quên nhìn
Chiều nay mây tạnh nắng lên
Đàn ong quen – lại đến tìm lùm hoa.
Ôi hoa đậu trái bao giờ?
Bầy ong ngơ ngẩn một bờ sấu xanh.

Thảo luận cho bài: "Hoa sấu bầy ong"