Hoạ Sơn Phủ chi tác

Tác giả:

Này đoạn chung tình biết mấy nhau,
Tiễn đưa ba bước cũng nên câu.
Trên tay khép mở tanh chiều nhạn,
Trước mặt đi về gấp bóng câu.
Nước mắt trên hoa là lỗi cũ.
Mùi hương trong nệm cả đêm thâu.
Vắng nhau mới biết tình nhau lắm,
Này đoạn chung tình biết mấy nhau.
和山甫之作 – Hoạ lại thơ Mai Sơn Phủ.
Mai Sơn Phủ chưa rõ là ai.

Thảo luận cho bài: "Hoạ Sơn Phủ chi tác"