Hoa Sứ Tím

Tác giả:

Kìa “hoa sứ tím” em ơi
Tím trời tím đất cho tôi tím lòng
Bây giờ hoa tím sang sông ?
Để tôi đi sắm thuyền rồng đón hoa…

Thảo luận cho bài: "Hoa Sứ Tím"