Hoa súng tím

Tác giả:

Từ lúc mê súng tím
Mới hiểu hết sen hồng
Càng biết yêu mùa hạ
Dâng màu sắc song song…

Thảo luận cho bài: "Hoa súng tím"