Hoa Tàn – Need You Tonight

Tác giả:

Hoa Tàn – Need You Tonight

Ngoại Quốc (Trung Hoa)


LV: Nguyễn Ngọc Thiện


Còn lại gì nơi đây xưa khi ta đã xa nhau trong tầm tay.
Còn lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối.
Còn lại gì trong tôi khi người đã xa ra đi thật rồi
Nếu mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi.

Còn lại gì bên em đây xưa khi ta đã xa nhau vấn vương.
Còn lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối.
Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đớn đau bên tôi
Để mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi

Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn.
Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp.
Ngày đó nếu biết trước xót xa, ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước quá đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát.

Tìm tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh sang.
Chờ đến kiếp sau chờ mãi thôi.
Tìm trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài hình bóng ai năm nào.

Need You Tonight
(Chinese Melody)

Every time when I close my eyes you’re always on my mind
I remember all the good time that I spent with you
And it seems that you never ever really love me at all
If you did, you never throw our love away…

Now that I am all alone that I am been badly hurt
Wondering how you could be so hard let leaving me behind?
I just want you to know that I can’t live my life without you
Oh I really need your love and I am back in you.

When I go sleep at night
Uh you’ll come sleep with me?
When I’m feeling down tonight
Uh you’ll come and talk to me?
When no one understand me
Uh you’ll come and stand by me?
When I need your loving
Uh you’ll give your love to me?

I need you tonight.
I want you tonight.
Won’t you just stay here by my side?

I need you tonight.
I want you tonight.
Oh, won’t you come in to my life?

(Repeat 1)

Now that I am all alone that I am been badly hurt
Wondering how you could be so hard let leaving me behind.
I just want you to know that I can’t live my life without you
Oh I really need your love and I am back in you.

When I go sleep at night
Uh you’ll come sleep with me?
When I’m feeling down tonight
Uh you’ll come and talk to me?
When no one understand me
Uh you’ll come and stand by me?
When I need your loving
Uh you’ll give your love to me?

I need you tonight.
I want you tonight.
Won’t you just stay here by my side?

I need you tonight.
I want you tonight.
Oh, won’t you come in to my life?

(Repeat 2)

I need you tonight.
I want you tonight.
Won’t you just stay here by my side?

I need you tonight.
I want you tonight.
Oh, won’t you come in to my life?

(Repeat 3)

I need you tonight.
I want you tonight.
Oh, won’t you come in to my life?

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Tàn – Need You Tonight"