Hóa Thân

Tác giả:

(Phan Ni Tấn phổ nhạc)

Khói bay lờ lững ven sông
Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng nước trôi
Bóng chiều thấp thoáng lưng đồi
Tiếng chuông giục kiếp luân hồi thoảng ngân
Tưởng xa mà hóa ra gần
Chưa chi lại muốn hóa thân sống đời

Thảo luận cho bài: "Hóa Thân"