Hoa tháng ba

Tác giả:

Tháng ba nở trắng hoa xoan
Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương
Không em anh chẳng qua vườn
Sợ mùi hương… sợ mùi hương nhắc mình!

Thảo luận cho bài: "Hoa tháng ba"