Hoa Tháng Mười

Tác giả:

Em và hoa rạng rỡ cười
Cho anh đẹp mộng, cho đời ngát hương
Tình em lóng lánh mầu sương
Dìu anh vào bến yêu thương yên bình

Thảo luận cho bài: "Hoa Tháng Mười"