Hoa Thơm Bướm Lượn

Tác giả:

Hoa Thơm Bướm Lượn

( Dân Ca )


Dân ca Quan họ Bằc Ninh


1. Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm dạo là (y)
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y)
Bướm dạo là bướm ôi a nó bay (y)

2. Nước trong tôi là này nước trong xanh
Ố tình là con cá lặn
Ố tình là con cá lội là (y)
Bớ cái duyên có a ru hời
Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời
Cá lặn là cá ối a cắn câu (y)
Cá lội là cá ối a cắn câu (y)

————————————————-
Butterflies and Flowers
Northern folk song (Băc Ninh Province)

1. Just like a flower, I feel attracted to butterflies flying about
thinking we are destined for each other
But butterflies come and go
2. Just like the water, I feel attracted to fish diving around
thinking we are destined for each other
But so easily fish are fooled by earthly lures

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Thơm Bướm Lượn"