Hoạ “Thức khuya”

Tác giả:

Chờ đợi trường danh tý chẳng màng,
Sao ăn không ngọt, ngủ không an?
Trăm năm ngán đó tuồng đâu bể,
Muôn họ nhờ ai bạn chiếu chăn.
Cửa sấm gớm ghê người đánh trống,
Tai trâu mệt mỏi khách đưa đàn.
Lòng sen đàng đẵng tơ sen vướng,
Mưa gió bao phen gốc chửa tàn.
Hoạ vần bài thơ “Thức khuya” của Hàn Mặc Tử.

Nguồn: Hàn Mặc Tử anh tôi, Nguyễn Bá Tín, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1993

Thảo luận cho bài: "Hoạ “Thức khuya”"