Hoa Ti-gôn Hai Sắc

Tác giả:

Người ấy thường hay nói móc tôi

Nào là anh nói chuyện lôi thôi
Nào là anh lại hay hờ hững
Chẳng hiểu lòng em ôi chán ôi !!!

Người ấy thường hay nhắc khéo tôi
Anh ơi sắp đến sinh nhật rồi
Cái này, cái nọ em đều thích
Nếu có yêu em anh phải chiều ….

Người ấy thường hay theo dõi tôi
Cell phone nàng cứ gọi liên hồi
Canh me giờ giấc tôi ăn ngủ
Lêu lỏng một giây cũng bị gây ….

Người ấy thường hay biểu lại đây
Anh ơi em nói nhỏ câu này
Yêu em anh phải nên tình tứ
Kẻo không có ngày em sẽ bay………..

Thảo luận cho bài: "Hoa Ti-gôn Hai Sắc"