Hoá Trầm

Tác giả:

( Đâu tri kỷ !?  Nào khúc trầm ?

 chỉ ta, bóng chiếc, thì thầm ru ta
NNT)

Tôi cũng biết có khi em ngồi lặng
Nhìn muà thu đến như từng giọt cà phê
Thủng thẳng rơi – tròn – một chén – nhân gian
Để ngọn gió tôi đi tìm hương – không gặp tóc – với lời ru ngọt
Lại khuấy vào cay đắng  – dài đêm – quay về
Thương em, thương tôi, giấu buồn vào tháng chín
Những âm thầm giao nhau lặng lẽ – dấu tròn – hơi thở – gõ đất
Tôi – em – mỗi người, một – bóng – hoá – trầm – trong – nhau

23-09-06 

Thảo luận cho bài: "Hoá Trầm"