Hoa Trắng

Tác giả:

Trời Đông
Gió trở
Hiên ngoài
Tuyết rơi
Hờ hững
Nhạt phai
Nắng chiều
Bóng đêm
Giá lạnh
Đìu hiu
Cành trơ
Lá gọi
Thổi đầy
Buồn xưa
Đêm tàn
Mộng trải
Chiếu thưa
Gió chao
Hoa trắng
Cuối mùa
Chờ ai ?

((*.*))

Thảo luận cho bài: "Hoa Trắng"