Hoa trong vườn mẹ

Tác giả:

Lớn lên
Anh quên
Mình từng là chú bé
Trong vườn hoa của mẹ

Bỗng sáng nay hoa gọi
Chú bé kia lại về
Anh đưa tay chú dắt
Để hoa vàng lôi đi…

Thảo luận cho bài: "Hoa trong vườn mẹ"