Hoa trong vườn Nguyễn Huệ

Tác giả:

Ngỡ đàn voi để ngà lại sông Kôn
Cát và cát trắng hoài không hết trắng
Trưa cổ xưa hương đưa bảng lảng
Cây vườn thơm từ quá khứ thơm ra

Khi Quang Trung luyện võ dựng cờ
Trời gánh đỡ việc người không làm nổi
Đất kê gió cho chiêng cồng réo gọi
Còn hoa thì đang ở đâu đâu

Hoa hôm nay thay chủ nhà tiếp khách
Một mùi hương thao thiết tới mai sau
Nghiệp anh hùng nói không bao giờ hết
Hoa kể bằng mây thắm trên đầu
1999-2000

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Hoa trong vườn Nguyễn Huệ"