Hoa Tương Tư

Tác giả:

Nụ hoa còn rớt trên đồi
Giọt tương tư mãi bồi hồi trong em
Chiều nay,
Cuống quýt gọi tên
Nỗi buồn…
Nỗi nhớ…
để bên ấy rồi…

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Hoa Tương Tư"