Hoa Vàng Bên Sông

Tác giả:

Góp trăm ngọn gío đông tàn

Khơi hương thơm cũ hoa vàng bên sông

 

Mảnh sầu xưa có mà không
Tri âm chưa vắng rượu nồng đã vơi
Rót đầy chén dạ quang bôi
T́nh thiên cổ lạnh nửa đời chuốt trau

 

Có vầng mây đỏ bay cao
Thuyền ai sang bến lan đào nhấp nhô

 

 

Thảo luận cho bài: "Hoa Vàng Bên Sông"