Hoa vàng

Tác giả:

Ðêm im lặng
Trang sách bên đèn khẽ hỏi
Năm tháng vẫn qua đi – Tất cả qua đi
Sẽ còn lại gì.

– Nụ cười của em
Hoa nhỏ vàng hoe nghiêng xuống toả thơm.

Thảo luận cho bài: "Hoa vàng"