HOÀI ĐÔNG

Tác giả:

Hanh hao bờ vai nhỏ
Chạnh lòng ta chiều đông
Sương rơi mòn vệ cỏ
Lạc bước lòng bâng khuâng

Còn chút nắng mùa đông
Rơi nhẹ trên làn tóc
Tình trao trong khoé mắt
Ngọt đắm miền xa xăm

Lối cũ thoảng hương thầm
Giáo đường chiều quạnh vắng
Người xưa giờ xa lắm
Hanh hao lời tháng năm

Thảo luận cho bài: "HOÀI ĐÔNG"