Hoài Niệm

Tác giả:

Hoài Niệm

Hà Dũng


Nhớ anh …em không buồn
Giọt lệ bây giờ … khóc khóc
Nỗi buồn bây giờ lặng lẽ
Đi tìm quên trong cô đơn

Dáng anh chỉ là hoài niệm
Chỉ là kỷ niệm
Lang thang trong câu hát
Tôi hát cho tôi

Tình yêu anh
Tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Tình yêu anh
Tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Nhớ anh …em không buồn
Giọt lệ bây giờ … khóc khóc
Nỗi buồn bây giờ lặng lẽ
Đi tìm quên trong cô đơn

Dáng anh chỉ là hoài niệm
Chỉ là kỷ niệm
Lang thang trong câu hát
Tôi hát cho tôi

Tình yêu anh
Tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Tình yêu anh tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Tình yêu anh tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Tình yêu anh tôi giấu kín
Trong giấc mơ đời tôi
Để cô đơn thêm thương nhớ
Để cách xa cho ngày gặp lại
Để nhớ nhung thêm yêu thương

Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
Nhớ anh …em không buồn
… Không buồn

 

Thảo luận cho bài: "Hoài Niệm"