Hoài Vọng

Tác giả:

Rồi những giấc mơ tàn theo lá rụng

Còn yêu không ? Hỏi vọng giữa đêm buồn
Ta quên mất những lời xưa tình tự
Người nhớ gì ? Im lặng suốt mười năm!

Thảo luận cho bài: "Hoài Vọng"