Hoán Đời Theo Giấy

Tác giả:

Xếp đôi linh Hạc màu hồng
Mang về bến vắng… thả trôi sông
Dừng trong thoáng chốc… chờ vướng chướng
Lăn tăn sóng nhẹ dìm ngập lòng

Cúi xuống nhặt xác nhem nông
Nhờ nắng hong cho lại ửng hồng
Đôi đứa bời rời tê tái lượt
Bao giờ mục rửa giữa hư không!?

Tìm giấy xếp lại Hạc hồng
Một đôi hết khổ lộng mênh mông
Vấp va vừa xuống dòng nước lạnh
Đã chựng cùng nhau cuộc giữa dòng.

MT

Thảo luận cho bài: "Hoán Đời Theo Giấy"