Hoàn gia tác • Về tới nhà

Tác giả:

Phong trần thập tải nhất hoàn gia
Mấn dĩ thành sương nhãn hựu hoa
Cựu kính tùng trung đa thác ngạn
Phi hồng vân ngoại độc tư ta
Hậu môn đồng hỉ ông quy hỹ
Trương tiết nhân truyền tử thị da
Tỉ ỷ hàn song vô nhất thoại
Canh thâm lộ trọng nguyệt sơ tà

Bản dịch của Lê Phụng

Mười năm gió bụi tới nhà
Mắt mờ tóc bạc lòng già ngổn ngang
Lùm thông ngõ cũ ngỡ ngàng
Cánh hồng đơn chiếc mây giăng bộn bề
Trẻ reo bên cổng ông về
Bạn xưa dừng gậy hề hề mừng ông
Khôn lời ngồi tựa bên song
Canh khuya sương lạnh trăng trong xế dần

Thảo luận cho bài: "Hoàn gia tác • Về tới nhà"