Hoàng Hạc Lâu

Tác giả:

Hoàng Hạc Lâu

Cung Tiến


Thôi Hiệu – Vũ Hoàng Chương dịch


Trình bày:
Quỳnh Giao

Hoàng Hạc Lâu

Cung Tiến (1976)
Thôi Hiệu – Vũ Hoàng Chương dịch (1975)

Chậm vừa (andantino) và rất tế nhị
4/4

Xưa hạc vàng bay vút bóng người
Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
Vàng tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng một mầu mây vạn vạn đời (i)
Cây bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai chơi
Gần xa chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng giục cơn sầu (ù u) nữa (ớ ớ) ơi (í i)

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Hoàng Hạc Lâu, nhạc Cung Tiến, thơ Thôi Hiệu do Vũ Hoàng Chương dịch, bản chép tay của nhạc sĩ Cung Tiến 1986


 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hạc Lâu"