Hoàng Hậu

Tác giả:

Các bà hoàng hậu nghìn xưa
Rủ nhau ra chợ bán mua phiêu bồng
Khổ đau non nước chập chồng
Các bà hoàng hậu phập phồng bán mua

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hậu"