Hoàng Hôn

Tác giả:

Bên thành con chim non

hót nỉ non:
Giục lòng em bồn chồn
buổi hoàng hôn
Em trách gì con chim con?
Em oán gì con chim con?
Em chỉ hận:
Sao em ngơ ngẩn,
để tình lang em lận đận
chốn xa xôi,
nơi tuyệt vời;
Trong lúc con chim trời
Bên em nó hát những lời
… nước non.

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn"