Hoàng Hôn Bên Sông

Tác giả:

Hoàng Hôn Bên Sông

Phó Quốc Thăng


(1956)
Rumba

Chiều tàn
Hoàng hôn chìm đắm mờ khói sương bên giòng sông
Từng đàn
Từ quy cất cánh bay vời trông về tổ ấm
Đò chiều
Nhẹ lơi đôi mái chèo ước mơ vui ngày mai
Giòng đời
Ngừng trên sông vắng ai về bến chiều nắng phai

Giòng nước trôi bến sông âm thầm
Đèn khuya trong mái khoang đầm ấm
Thoảng êm ru vẳng đưa tiếng tơ
Điệu nhạc dâng thắm vương niềm nhớ
Làn nước in bóng lau đôi bờ
Ngả nghiêng thân uốn theo chiều gió
Trầm hương dâng về nơi bến sông
Mùa trăng say đắm bao cõi lòng

Thuyền tìm về bến
Người sương gió đâu lãng quên
Nhịp hò nhặt khoan
In bóng con đò năm tháng
Chiều vàng dần lắng
Chèo khua nước tan ánh trăng
Lòng nhẹ buồn vương
Hoàng hôn chìm trong tình thương.

Tài liệu:
_Hoàng hôn bên sông (Phó Quốc Thăng), tác giả tự xuất bản, KD ngày 21-11-1956.

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn Bên Sông"