Hoàng Hôn Dốc

Tác giả:

Hoàng Hôn Dốc

Phú Quang


Thơ Lưu Trọng Văn


Hoàng hôn dốc.
Em đứng một mình.
Hoàng nhôn dốc mình em khóc!.
Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi.
Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.
Vì sao em lại khóc, vì sao em vì sao?.
Rừng thong vẫn rì rào mà rừng thong nào biết.
Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ.
Chỉ có bong hoa cỏ ven đứng,
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn Dốc"