Hoàng Hôn Phai (*)

Tác giả:

Hoàng Hôn Phai (*)

Tôn Thất Lập


Ngày đưa dấu xe lăn dài trong lẻ loi

Tình xưa ngất ngư ta về ta với ta

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn Phai (*)"