Hoàng Hồn Trên Đại Dương

Tác giả:

Hoàng Hồn Trên Đại Dương

( chưa biết )


Giữa đại dương hoàng hôn khi biển xanh mắt mong chờ mặt trời
đất liền hỡi giờ đây trong niềm vui sum họp hẹn hò
Lòng bao trào dâng niềm thương nhớ những đường phố hàng cây góc lúa, trào dâng trong lòng ta
đất liền hỡi giờ đây trong lòng ta lắng đọng muôn lời ca
đất liền hỡi tình yêu không ai hơn người thủy thủ
Vì đất liền con tàu ra đi, đi càng xa càng thêm mong nhớ, càng thêm yêu quê hương

Giữa đại dương hoàng hôn khi biển xanh mắt mong chờ mặt trời
đất liền hỡi giờ đây trong niềm vui sum họp hẹn hò
Lòng bao trào dâng niềm thương nhớ những đường phố hàng cây góc lúa, trào dâng trong lòng ta
đất liền hỡi giờ đây trong lòng ta lắng đọng muôn lời ca
đất liền hỡi tình yêu không ai hơn người thủy thủ
Vì đất liền con tàu ra đi, đi càng xa càng thêm mong nhớ, càng thêm yêu quê hương

Chính vì nhớ vì thương trên đại dương khó không ngăn được ta
đất liền hỡi tình yêu không ai hơn người thủy thủ.
Chính vì nhớ vì thương trên đại dương khó không ngăn được ta
đất liền hỡi tình yêu không ai hơn người thủy thủ.

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hồn Trên Đại Dương"