Hoàng Hôn Trong Mắt Em

Tác giả:

Hoàng Hôn Trong Mắt Em

Quách Nam Dung


lời: Trường Đinh


hoàng hôn trong mắt em, lời ru phím đàn giấc mơ nồng
mặt trời em ngát soi, tỏa nắng mai chân trời xa
niềm yêu đang sáng soi, làn mây chiếu ngời những mong chờ
diệu vời trong mắt em ngàn luyến thương bao ước thề
xin trời cao chìm trong đôi mắt em mơ mộng
ta tìm nhau vòng tay mắt môi nồng ấm

ôi, hoàng hôn còn đắm chìm màu mắt em
thoáng nhìn dáng em yêu một bến mơ xưa chợt khao khát
hoàng hôn trong mắt em, anh thương nhớ màu mắt em buồn
bầu trời đêm chiếu soi, còn bóng ai mơ về em
tình ơi theo cánh chim, xin hãy chắp đôi cánh thần tiên
muôn trùng vượt sóng xa, tìm đến nhau, nồng ái ân

 

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn Trong Mắt Em"