Hoàng Hôn và Lửa

Tác giả:

lửa hoàng hôn đỏ ối một góc trời

ngồi với biển nghe lòng mình sóng vỗ
người đi rồi quanh đây toàn những gió
cánh chim hiền chẳng đỗ bến-đời-tôi!

Thảo luận cho bài: "Hoàng Hôn và Lửa"