Hoàng hương

Tác giả:

Anh đừng ngắt hoàng lan khi hoa còn xanh
Màu áo ấy,
Là thời hoa trinh nữ!
Em nhặt nàng tiên chết trẻ
Hồn hoa run ngón tay thon.

Đêm hoàng hoa tóc đẫm hoàng hương
Đêm đen thẳm
Môi tìm em trong tóc
Đo tóc em dài vì hương-đêm-bay.

Cánh e ấp, xanh hoàng lan trinh nữ
Trinh nữ mùa thu chưa se gió đông pha
Buông vạt trắng mây ngời trinh nữ
Một giọt hồng em đọng lại mùa hoa.

Hoàng lan ửng màu khi em vấn lại đêm
Làn hương trinh nguyên
Vẫn nằm mơ trong nếp tóc
Em náu hoàng hoa từ muôn kiếp trước
Nên kiếp này em ủ một làn hương
Để kiếp này anh nợ một loài hương.

…!

Anh vừa lại tiễn thêm mùa thu trinh nữ
Dấu yêu xưa!!!
Hoa rụng, xác còn thơm
Tóc em dài đo bao năm cho hết?
Tóc em dài… bởi nối mỗi mùa hương.

Thảo luận cho bài: "Hoàng hương"